Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Beata Pokryszko

 

Prace oryginalne i przegladowe

Pokryszko B. M. 1981. Nowe plejstoceńskie stanowiska Helicigona banatica (Rossm.) (Gastropoda, Pulmonata) na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej. Przegląd Zoologiczny 25: 365 366, 2 pls.

Pokryszko B. M. 1984. Ślimaki Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Zoologiczne 16: 21 52.

Pokryszko B. M. 1987. On the aphally in the Vertiginidae (Gastropoda: Pulmonata: Orthurethra). Journal of Conchology 32: 365-375.

Pokryszko B. M. 1987. European Columella reconsidered (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). Malakologische Abhandlungen 12: 2-12.

Pokryszko B. M. 1987. O teorii systematyki. Problemy Taksonomii Biologicznej w Praktyce Szkolnej. IKNiBO, Wrocław: 7-19.

Pokryszko B. M. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) a systematic monograph. Annales Zoologici 43: 133-257.

Pokryszko B. M. 1990. Life history and population dynamics of Vertigo pusilla O. F. Muller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae), with some notes on shell and genital variability. Annales Zoologici 43: 407-432.

Pokryszko B. M. 1990. Zasady systematyki ewolucyjnej. Przegląd Zoologiczny 28, 4: 525 530.

Pokryszko B. M. 1991. Leiostyla adolfi n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae). Archiv fur Molluskenkunde 120: 155-162.

Pokryszko B. M. 1993. Fen malacocenoses in Dovrefjell (S Norway). Fauna Norvegica, Ser. A: 14: 27-38.

Pokryszko B. M. 1993. Poglądy na asymetrią ślimaków. Symetria w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych. II. Symetria w naukach przyrodniczych. Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 279-294.

Dyduch Falniowska A., Pokryszko B. M. 1993. Mięczaki. In: Mirek Z., Piekos-Mirkowa H. [eds] Przyroda Kotliny Zakopianskiej. Poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatrzański Park Narodowy. Zakopane – Kraków: pp 247-255.

Pokryszko B. M. 1994. On the mono(?)phyly and classification of the Orthurethra/Pupilloidea (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora). The Genus 5: 371-390.

Pokryszko B. M. 1996. The Gastrocoptinae (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) of Australia: systematics, distribution and origin. Invertebrate Taxonomy 10: 1085-1150.

Pokryszko B. M. 1997. Of snails and islands - MacArthur & Wilson or biased extinction? Heldia 4: 94-97.

Pokryszko B. M. 1997. Lyropupa Pilsbry, 1900. Systematics, evolution and dispersal (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea). The Genus 8: 377-487

Pokryszko B. M. 1997. Land snail apertural barriers - adaptation or hindrance? (Gastropoda: Pulmonata). Malakologische Abhandlungen 18: 239-248

Pokryszko B. M. 1997. Dlaczego ślimaki nie stosują się do modelu MacArthura i Wilsona (lub vice versa)? Systemy, symetrie, ewolucja. VII. Symetrie, systemy, ewolucja. Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 39-54.

Pokryszko B. M. 1997. Optymalizacja systemu klasyfikacji - czy jest nadzieja? Systemy, symetrie, ewolucja. VII. Symetrie, systemy, ewolucja. Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 55-68.

Pokryszko B. M. 1998. Vertiginidae (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) Białowieskiego Parku Narodowego i okolic. Parki Narodowe i Rezrwaty Przyrody 13/3 (Suppl.): 67-75.

Pawłowska E., Pokryszko B. M. 1998. Why are terrestrial gastropods of Poland threatened? Folia Malacologica 6: 63-72.

Pokryszko B. M., Riedel A. 1999. Polish malacology - past, present and future. Folia Malacologica 7: 229-244.

Riedel A., Pokryszko B. M. 1999. Malakologia polska - historia, stan obecny, perspektywy. Tom upamietniający XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 60 pp.

Pokryszko B. M. 2001. Observations on seasonal dynamics of age structure and reproduction of Pupilla muscorum L. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae). Folia Malacologica 9: 45-50

Pokryszko B. M., Stworzewicz E. 2001. On the subgeneric classification of Vertigo O. F. Muller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). Folia Malacologia 9: 27-36.

Dyduch-Falniowska A., Pokryszko B. M. 2001. Phylum Mollusca. In: Gutowski J. M., Jaroszewicz B. [eds]. Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: pp. 42-46.

Pokryszko B. M. 2003. Vertigo of continental Europe - autecology, threats and conservation status. Heldia 5: 13-26.

Pokryszko B. M., Stworzewicz E. 2003. A contribution to the knowledge of North Korean Gastrocopta (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae). Journal of Conchology, London: 38: 131-138.

Cameron R. A. D., Colville B., Falkner G., Holyoak G. A., Hornung E., Killeen I. J., Moorkens E. A., Pokryszko B. M., Proschwitz T. Von, Tattersfield P., Valovirta I. 2003. Species accounts for snails of the genus Vertigo listed in Annex II of the Habitats Directive: V. angustior, V. genesii, V. geyeri and V. moulinsiana. Heldia 5: 151-172.

Pokryszko B. M. 2004. Columella edentula (Martens, 1830), Truncatellina claustralis (Gredler, 1856), Vertigo arctica (Wallenberg, 1858), Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849), Vertigo angustior Jeffreys, 1830, Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830), Granaria frumentum (Draparnaud, 1801), Pupilla alpicola (Charpentier, 1837). In: Glowacinski Z., Nowacki J. [eds]. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań: pp. 321-329.

Pokryszko B. M., Maltz T. K., Cameron R. A. D. 2004. Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) in the Pieniny Mts. Folia Malacologica 12: 153-156.

Pokryszko B. M., Cameron R. A. D., Maltz T. K. 2004. Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in Poland. Folia Malacologica 12: 189-192.

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2004. Land mollusc faunas of Bialowieza Forest (Poland), and the character and survival of forest faunas in the N European Plain. Journal of Molluscan Studies 70: 149-164.

Triantis K. A., Pokryszko B. M., Vardinoyannis K., Mylonas M. 2004. A new species of Truncatellina (Gastropoda: Vertiginidae) from Mount Ossa (=Kissavos) (Greece). Journal of Conchology 38: 393-397

Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2005. Geographical variation in the composition and richness of forest snail faunas in Northern Europe. Records of the Western Australian Museum, Supplement No. 68: 115-132

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2005. Estimating the species richness and composition of land mollusc communities: problems, consequences and practical advice. Journal of Conchology 38: 529-547

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Wells F. E. 2005. Alan Solem’s work on the diversity of Australasian land snails: an unfinished project of global significance. Records of the Western Australian Museum, Supplement No. 68: 1-10.

Mazurkiewicz M., Pokryszko B. M. 2005. Gametogenic cycle in Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). Folia Malacologica 13: 43-47.

Juricková L., Beran L., Dvorák L., Hlavác J. C., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K., Pokryszko B. M. 2005. Mollusc fauna of the Rychlebské Hory (Czech Republic). Folia Malacologica 13: 9-24.

Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2006. Land snail communities at Lake Hancza (NE. Poland). Folia Malacologica 14: 63-70.

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2006. Forest snail faunas in the Kaszuby Uplands (Pomerania): a rich northern refuge. Folia Malacologica 14: 75-82.

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Long D. C. 2006. Snail faunas in Southern English calcareous woodlands: rich and uniform, but geographically differentiated. Journal of Conchology 39: 13-40.

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Riedel A., Wiktor A. 2006. Checklists, systematics and the CLECOM initiative: an alternative view from Europe. Malacologia 49: 225-230.

Stworzewicz E., Pokryszko B. M. 2006. Eocene snails from Baltic amber. Annales Zoologici 56: 215-224.

Nekola J. C., Barker G. M., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2007. Latitudinal variation of land snail body size as a violation of Bergmann's Rule. In: Smith F., Lyons K. [eds]. Global patterns in body size. University of Chicago Press.

Stanisic J., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Nekola J. C. 2007. Forest snail faunas from S. E. Queensland and N. E. New South Wales (Australia): patterns of local and regional richness and differentiation. Malacologia 49: 445-462.

Pokryszko B. M., Maltz T. K. 2007. Rare and endangered terrestrial gastropods of Lower Silesia (SW. Poland) – current status and perspectives. Acta Universitatis Latviensis 723: 7-20.

Kuźnik-Kowalska E., Pokryszko B. M. 2007. Incipient parental care in Discus – a plesiomorphic state of a truly endodontid character? Journal of Conchology 39: 467-468.

Stanisic J., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Nekola J. C. 2007. Forest snail faunas from S. E. Queensland and N. E. New South Wales (Australia): patterns of local and regional richnes and differentiation. Malacologia 49: 445-462.

Pokryszko B. M., Maltz T. K., Wiktor A. 2008. Mięczaki. In. Witkowski A., Pokryszko B. M., Cieżkowski W. [eds]. Przyroda Parku Narodowego Gór Stolowych. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa-Zdrój.

Mumladze L., Tarkhnishvili D., Pokryszko B. M. 2008. A new species of the genus Helix from the Lesser Caucasus (SW. Georgia). Journal of Conchology 39: 111-114.

Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. (w druku). Variation in Cepaea populations over 42 years: climate fluctuations destroy a topographical relationship of morph frequencies. Biological Journal of the Linnean Society.

Potoczak K., Pokryszko B. M.(w druku) Terrestrial malacocoenoses of the monastery park in Henryków near Ząbkowice Śląskie (SW. Poland). Folia Malacologica.

Popularyzacja wiedzy

Pokryszko B. M. 1992. Hawaiian pupilloids. Hawaiian Shell News, Honolulu, 40, 10: 9.

Pokryszko B. M., Bulman K. 1994. Mięczaki z muszlą i bez muszli. Tajemnice Zwierząt. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Kusznierz J., Pokryszko B. M. 1995. Niezwykłe ryby. Tajemnice Zwierząt. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Pokryszko B. M., Bulman K. 1996. Torbacze. Tajemnice Zwierząt. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Pokryszko B. M. 1998. Nie każdy ślimak straszny. Kwietnik 8: 37-39.

Pokryszko B. M. 1998. Nie kazdy slimak straszny. Kwietnik 8: 37-39.

 

animals