Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 9.00-15.00
sobota - niedziela: 10.00-16.00

więcej informacji

dr hab. Paweł Jałoszyński

 

Paweł Jałoszyński

ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
pawel.jaloszynski@biol.uni.wroc.pl
scydmaenus@yahoo.com

 

Paweł Jałoszyński jest specjalistą w zakresie systematyki i biologii chrząszczy (Coleoptera) z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) należących do dużej i kosmopolitycznej podrodziny Scydmaeninae. Zajmuje się m.in. odkrywaniem i opisywaniem nowych taksonów, rewidowaniem dotychczasowych poglądów na systematykę, badaniami anatomicznymi chrząszczy (w tym ultrastrukturą narządów wewnętrznych) oraz rekonstruowaniem historii ewolucyjnej Scydmaeninae i szczegółami ich biologii.

 

Pełny zakres prowadzonych badań

Lista publikacji naukowych z zakresu entomologii

Lista publikacji popularno-naukowych

Gatunki opisane przez Pawła Jałoszyńskiego

 

Tytuły i stopnie naukowe:

 • stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych (specjalność entomologia): Wydział Nauk Biologicznych UWr, 24.01.2013; cykl 36 publikacji w tematyce "Systematyka i filogeneza chrząszczy z plemienia Cephenniini (Staphylinidae, Scydmaeninae)";
 • stopień doktora nauk chemicznych (w zakresie biochemii): Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, 10.04.2001; rozprawa doktorska "Oksydacyjne modyfikacje zasad azotowych DNA oraz addukty policyklicznych węglowodorów aromatycznych w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani";
 • tytuł magistra biotechnologii: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 29.05.1996; praca magisterska "Naprawa DNA w limfocytach krwi obwodowej pacjentów z nowotworem piersi".

Zatrudnienie, ważniejsze staże naukowe i stypendia wyjazdowe:

 • od grudnia 2010 adiunkt w Muzeum Przyrodniczym UWr;
 • 01.10.1997 - 31.03.2008 - asystent, a później adiunkt w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu;
 • 01.05.2008 - 28.02.2009: stażysta po doktoracie w Johann Wolfgang Goethe Universität, Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe, Institut für Organische Chemie und Chemische Biologie, Frankfurt nad Menem, Niemcy;
 • 01.04.2007 - 31.03.2008: stypendysta Foundation for Promotion of Cancer Research na Tsukuba University, Center forTsukuba Advanced Research Alliance, Tsukuba, Japonia
 • 01.07.2005 - 31.XII.2006: wizytujący profesor na Tsukuba University, Center forTsukuba Advanced Research Alliance, Tsukuba, Japonia;
 • 18.09.2001 - 30.06.2004: stażysta po doktoracie w Banyu Tsukuba Research Institute, Tsukuba, Japonia.

Doświadczenie terenowe:

 • wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wszystkich grup ekologicznych chrząszczy w różnorodnych środowiskach Polski;
 • liczne wyprawy entomologiczne w różne regiony Europy Środkowej i Północnej oraz Bliskiego Wschodu (Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Austria, Macedonia, Bułgaria, Litwa, Dania, Szwecja, Finlandia, Turcja);
 • pięć lat intensywnych doświadczeń w zbieraniu chrząszczy w Japonii (liczne lokalizacje na Honshu oraz dwie wyprawy na subtropikalne wyspy Iriomote-jima i Ishigaki-jima);
 • niżowe dżungle i górskie lasy Półwyspu Malajskiego;
 • sawanny, górskie lasy oraz fynbosy Republiki Południowej Afryki.

Nagrody:

 

1995 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej
2001 - stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodego uczonego
2004 - "Koleopterolog Roku" ("The Coleopterist of the Year"), nagroda Wydawnictwa Entomologicznego Mushi-sha dla autora wyróżniającej się rewizji o zasięgu światowym opublikowanej w Japonii

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt