koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Badania naukowe prowadzone aktualnie przez pracowników Muzeum

dr hab. Tomasz Maltz

 

Działalność naukowa [scientific activity]:

  1. Cykle życiowe, biologia rozwoju i dynamika populacji ślimaków lądowych ze szczególnym uwzględnieniem Clausiliidae i Helicidae s. lato [life histories, development biology and dynamics of population of land gastropods, mainly - snails of the family Clausiliidae and Helicidae s. lato]
  2. Badania anatomiczne, histologiczne i  ultrastrukturalne dotyczące rozwoju, budowy i funkcji układu rozrodczego i gonady obojnaczej u wybranych przedstawicieli Clausiliidae i Helicidae s. lato [anatomical, histological and ultrastructural researches concerning development, structure and function of reproductive system and hermaphroditic gland in snails of the family Clausiliidae and Helicidae s. lato]
  3. Rewizja stanowisk i badania nad biologią zagrożonych na Dolnym Śląsku gatunków ślimaków lądowych [revision of localities and researches on the biology of endangered terrestrial gastropods of Lower Silesia]

Bieżące projekty [current projects]:

  1. Rozmieszczenie, ekologia i cykl życiowy Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) [distribution, ecology and life history of Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae)]
  2. Cykle życiowe świdrzyków z podrodziny Baleinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae): Laciniaria plicata, Alinda biplicata, Balea stabilis, B. fallax [life histories of clausiliids of the subfamily Baleinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)]
  3. Adaptacje do jajożyworodności u ślimaków lądowych – analiza przystosowań układu rozrodczego i muszli świdrzyków z podrodziny Baleinae (Gastropoda: Clausiliidae) [adaptations to ovoviviparity in land snails – adaptation analysis of reproductive system and shell of clausiliids of the subfamily Baleinae (Gastropoda: Clausiliidae)]
  4. Strategie rozrodcze świdrzyków z podrodziny Phaedusinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) [reproductive strategies of door snails of the subfamily Phaedusidae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)]

tomasz.maltz@uwr.edu.pl

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt