koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Badania naukowe prowadzone aktualnie przez pracowników Muzeum

prof. dr hab. Beata M. Pokryszko

bepok69@gmail.com

 

Stanowisko i stopnie naukowe

1975-1980 studia: biologia, Uniwersytet Wrocławski
1980 magisterium: Uniwersytet Wrocławski
1986 doktorat: Uniwersytet Wrocławski
1997 habilitacja: Uniwersytet Wrocławski
2008 profesor

 

Historia zatrudnienia

Uniwersytet Wrocławski (od 1 XI 1980 r. do chwili obecnej):
- asystent (1980-1985)
- starszy asystent (1985-1988)
- adiunkt (1988-1998)
- profesor doktor habilitowany (1998-2001)
- profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2001 r. do chwili obecnej)

 

Zainteresowania naukowe

Klasyfikacja, filogeneza, biogeografia i cykle życiowe ślimaków nadrodziny Pupilloidea. Biogeografia ekologiczna zespołów ślimaków lądowych.

 

Granty i stypendia

  • Grant badawczy (Komitet Badań Naukowych, 1993-1995) – The Gastrocoptinae (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) of Australia: systematics, distribution and origin
  • Grant badawczy (KomitetBadańNaukowych, 1998-2001) – Phylogeny and evolution of the superfamily Pupilloidea
  • Grant badawczy (Komitet Badań Naukowych, 2004-2007) – LatePalaeozoiccontinentalgastropods from Poland
  • Projekt EvolutionMegalab, koordynator ze strony polskiej (2009)

 

Towarzystwa i komitety naukowe, rady redakcyjne

  • Członek-założyciel Stowarzyszenia Malakologów Polskich (od 1995); wiceprezes (1995-2004); członek rady (2004-2012)
  • członek UnitasMalacologica (od 1983 r. o chwili obecnej, w latach 1992-1998 członek rady)
  • weryfikator językowy w następujących czasopismach: Przegląd Zoologiczny (1995-2000), Polskie Pismo Entomologiczne (1992-2000), ZoologicaPoloniae (1994-2005), Wiadomości Parazytologiczne (1993-1998), Genus (1990-2010), Folia Malacologica (Od 1998 do chwili obecnej, Przyroda Sudetów (od 2012 r. do chwili obecnej)
  • Redaktor Folia Malacologica (1999-2012)
  • Członek kolegium redakcyjnego Folia Malacologica (2012 do chwili obecnej), AnnalesZoologici (2005-2012) i Genus (1990-2010)

 

bepok69@gmail.com

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt