Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Contact

Museum of Natural History, Wroclaw University

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

phone/fax71 375 41 45

mail: mp@uwr.edu.pl

 

Scientific Staff: position held phone mail
dr hab. prof. Jan Kotusz Director 71 375 41 52 jan.kotusz@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Marek Wanat   71 375 41 43 marek.wanat@uwr.edu.pl
dr hab. prof. nadzw. Marta Borowiec   71 375 40 34 marta.borowiec@uwr.edu.pl
dr hab. Krzysztof Świerkosz   71 375 42 08 krzysztof.swierkosz@uwr.edu.pl
dr Marek Halama   71 375 42 06 marek.halama@uwr.edu.pl
dr hab. Paweł Jałoszyński     pawel.jaloszynski@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk   71 375 41 50 tadeusz.stawarczyk@uwr.edu.pl
dr hab. Tomasz Maltz   71 375 40 64 tomasz.maltz@uwr.edu.pl
dr Małgorzata Proćków   71 375 40 65 malgorzata.prockow@uwr.edu.pl
Technical Staff:      
Andrzej Jabłoński   71 375 41 64 andrzej.jablonski@uwr.edu.pl
dr Jolanta Jurkowska   71 375 41 47 jolanta.jurkowska@uwr.edu.pl
dr Anna Kaproń   71 375 41 45 anna.kapron@uwr.edu.pl
dr Ewa Lenard   71 375 42 10 ewa.lenard@uwr.edu.pl
mgr Jan Lontkowski   71 375 41 51 jan.lontkowski@uwr.edu.pl
mgr inż. Jerzy Maciążek   71 375 41 51
mgr Grzegorz Skórzewski     grzegorz.skorzewski@uwr.edu.pl
mgr Jacek Stefaniak   71 375 41 53 jacek.stefaniak@uwr.edu.pl
Jerzy Szypuła   71 375 42 07 jerzy.szypula@uwr.edu.pl
mgr Anna Wanat   71 375 42 07 anna.wanat@uwr.edu.pl
Grażyna Zdunek-Duś   71 375 41 45  
Ritired workers still active in research:
prof. dr hab. Beata M. Pokryszko      
PhD students
mgr Katarzyna Turzańska   609 114 212 katarzyna.turzanska@uni.wroc.pl
mgr Daniel Kulik   71 375 41 53 daniel.kulik@uni.wroc.pl

 

 

animals